Om mig

Anders Nymanson

I min grundutbildning är jag legitimerad psykolog och psykoterapeut samt handledarutbildad i kognitiv beteendeterapi. Jag kom i kontakt med beteendeterapi i slutet av 60-talet och blev oerhört fascinerad av det aktiva sättet att arbeta på, klientens egna ansvar och att terapi kunde bedrivas där problemen finns.
Mina yrkesverksamma år har givit mig erfarenhet av att arbeta med de flesta former av psykiska problem, både direkt i min kliniska verksamhet, eller indirekt, via handledning.
Ungefär halva min tid ägnas åt klientarbete, andra hälften åt handledning.