Om mig

Anders Nymanson

I min grundutbildning är jag legitimerad psykolog och psykoterapeut samt handledarutbildad i kognitiv beteendeterapi. Jag kom i kontakt med beteendeterapi i slutet av 60-talet och blev oerhört fascinerad av det aktiva sättet att arbeta på, klientens egna ansvar och att terapi kunde bedrivas där problemen finns.
Mina yrkesverksamma år har givit mig erfarenhet av att arbeta med de flesta former av psykiska problem, både direkt i min kliniska verksamhet, eller indirekt, via handledning.
Ungefär halva min tid ägnas åt klientarbete, andra hälften åt handledning.

Vad jag arbetar med

Jag är psykoterapins allmänpraktiker. Under årens lopp har jag fått förmånen att arbeta med de flesta typer av psykiska problem – oftast direkt genom mina möten med människor, men även indirekt – genom mina handledningsuppdrag. Ätstörningar, utagerande, sömnproblem, fobier, depressioner, tvång och sexuella problem, dåligt självförtroende, panikångest och hypokondri. Relationsproblem, kommunikationsproblem och personlighetsstörningar. Beteendemedicinska problem som kronisk smärta, tinnitus, miljöallergier. Självskadande beteende. Generaliserad ångest. Men även coaching, att fungera som bollplank eller mentor ingår i vårt arbete.

Hur jag arbetar

Grunden är en funktionell beteendeanalys, det viktigaste verktyget inom KBT. Här specificerar vi det/de problem vi skall arbeta med. Vi tittar framåt och beskriver målet vi skall sträva mot. Vi enas om hur vi skall göra för att nå målet. Du kommer att få hemuppgifter – allt från att fylla i frågeformulär till att göra självobservationer. Du kommer att få bokföra hur du i din hemmiljö använder dig av de färdigheter vi gått igenom i terapin.
Slutligen tittar vi på hur vi skall hantera problem som kan uppstå under resans gång samt hur vi skall mäta att det faktiskt sker en förbättring.