Av solidaritet med den svenska modellen för hantering av COVID-19 bedriver jag nu min verksamhet över nätet. Sedvanliga rutiner gäller. Behandlingsmässigt är inte detta optimalt, men nu får vi göra det bästa av situationen.

Kognitiv Beteendeterapi är det verktyg som jag dagligen använt mig av i mitt arbete de senaste 35 åren. Detta hjälper mig att beskriva och förstå de människor och de berättelser jag möter.
Min långa erfarenhet hjälper mig att komma med förslag till hur man kan påverka och förändra problem som under lång tid orsakat lidande.
Det är ett verktyg som både utmanar och utvecklar min egen kreativitet.

Anders Nymanson