Inför ditt besök hos Anders med tanke på covid-19:
Om du har feber eller andra förkylningssymptom, tillhör riskgrupp eller själv är orolig för att bli smittad, kan besöket ske på distans istället, även vid kort varsel, hör i så fall av dig. Skulle smittspridningen öka i Skåne kan det också bli aktuellt med samtal på distans.

Kognitiv Beteendeterapi är det verktyg som jag dagligen använt mig av i mitt arbete de senaste 35 åren. Detta hjälper mig att beskriva och förstå de människor och de berättelser jag möter.
Min långa erfarenhet hjälper mig att komma med förslag till hur man kan påverka och förändra problem som under lång tid orsakat lidande.
Det är ett verktyg som både utmanar och utvecklar min egen kreativitet.

Anders Nymanson