Handledning

Utbildningshandledning, steg-I eller steg-II, med inspelade sessioner, sessionsrapporter och behandlingsrapporter. Strukturerat och det enda moment i en terapeututbildning där en kandidat kan bli underkänd.

Drifthandledning på arbetsplatser som antingen arbetar med KBT eller vill ha ett annorlunda bollplank för att diskutera sin verksamhet.  Jag är intresserad av att bygga team. Att hitta ett arbetssätt som maximerar den samlade erfarenheten i gruppen genom en struktur som underlättar att fokusera på det som gruppen bestämt sig för att arbeta med.