Vad jag arbetar med

Jag är psykoterapins allmänpraktiker. Under årens lopp har jag fått förmånen att arbeta med de flesta typer av psykiska problem – oftast direkt genom mina möten med människor, men även indirekt – genom mina handledningsuppdrag.
Ätstörningar, utagerande, sömnproblem, fobier, depressioner, tvång och sexuella problem, dåligt självförtroende, panikångest och hypokondri. Relationsproblem, kommunikationsproblem och personlighetsstörningar. Beteendemedicinska problem som kronisk smärta, tinnitus, miljöallergier. Självskadande beteende. Generaliserad ångest. Men även att coaching, att fungera som bollplank eller mentor ingår i vårt arbete.