Hur jag arbetar

Grunden är en funktionell beteendeanalys, det viktigaste verktyget inom KBT. Här specificerar vi det/de problem vi skall arbeta med. Vi tittar framåt och beskriver målet vi skall sträva mot. Vi enas om hur vi skall göra för att nå målet.
Du kommer att få hemuppgifter – allt från att fylla i frågeformulär till att göra självobservationer. Du kommer att få bokföra hur du i din hemmiljö använder dig av de färdigheter vi gått igenom i terapin.
Slutligen tittar vi på hur vi skall hantera problem som kan uppstå under resans gång samt hur vi skall mäta att det faktiskt sker en förbättring.